btnmenu
telegram-drsalamat

آرشیو مقالات

توصیه تغذیه ای در رابطه با الرژی غذایی و حساسیتها

درمان الرژی یا عدم تحمل غذایی به سادگی محمدود کردن یا حذف مواد غذایی ایجاد کننده است. گام اول در کشف الرژی و عدم تحمل توسعه یک لیست از مواد غذاییست که احتمال داده می شود در طی یک دوره یک ماهه یکی یا بیشتر ار علایم ناخوشایند را ایجاد کرده استزمانی که لیست کامل […]

توصیه تغذیه ای در رابطه با الرژی...
مقررات مکمل های رژیمی:

اطمینان از خلوص مکملها: اگر چه اف دی ای استانداردهای کیفیتی را برای مکمل های غذایی جهت اطمینان از شناسایی خلوص قدرت و وضعیت مکمل ها منتشر کرده است امکانات بسیار زیادی در خدمت سازندگان مکمل های رژیمی وجود دارد که هنوز توسط اف دی ای قابل بازرسی باشددر نتیجه ورزشکاران باید مطلع باشند که […]

مقررات مکمل های رژیمی
ورزشکاران زن

انتخاب مکمل ها به دلیل اینکه هیچ مطالعه ی پیشنهاد کننده ای وجود ندارد که مصرف مکمل مولتی ویتامین و مواد معدنی برای عملکرد مفید باشد(به جز زمانی که یک ورزشکار دچار کمبود ماده مغذی ست) اولین خط دفاعی برای زنان ورزشکار باید همیشه از طریق مواد غذایی کامل باشد. ورزشکاران زن بدون کمبود خونی […]

ورزشکاران زن
تغذیه بیماران دیابتی و ورزشکار

دیابت بیماری متابولیکی ست که یا در ان بدن نمیتواند انسولین تولید کندو یا قادر به استفاده از انسولین تولید شده نیست. موفقیت ورزشی برای هر ورزشکاریکه مبتلا به دیابت است نیازمند مصرف میزان کافی انرژی از درشت مغذی ها برای تامین نیازهای تمرینی روزانه است. برای تمریناتی که کمتر از یک ساعت به طول […]

تغذیه بیماران دیابتی و ورزشکار