شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

اذعان به اینکه مشکلات افراد اساساً اجتماعی هستند، اهمیت ویژه­ مشارکت گروهی را از نظر تشخیص و درمان نشان می­دهد. در عمل و عکس­العملی که درون گروه اتفاق می­افتد، افراد اهداف، احساس تعلق، مقاصد و پیوندهای اجتماعی خود را بروز می­دهند. رویکرد مشاوره مؤثر باید به روشن شدن ماهیت تعامل و در صورت لزوم به بهبود آن کمک کند. گروه درمانی و مشاوره گروهی ابزارهای طبیعی برای پراختن به روابط هستند. در گروه، افراد می­توانند با تعاملات و ایجاد تغییر در اهداف و افکار غلطی که دنبال می­کند، تجربه به دست آورند. در سالهای اخیر مشاوره گروهی به عنوان رویکردی در کمک هرچه بهتر با افراد درگیر کاهش وزن، گسترش یافته است. مشاوره گروهی ویژگی های خاصی دارد که عبارتند از:

مشاوره گروهی کاهش وزن اذعان به اینکه مشکلات افراد اساساً اجتماعی هستند، اهمیت ویژه¬ مشارکت گروهی را از نظر تشخیص و درمان نشان می¬دهد. در عمل و عکس¬العملی که درون گروه اتفاق می¬افتد، افراد اهداف، احساس تعلق، مقاصد و پیوندهای اجتماعی خود را بروز می¬دهند. رویکرد مشاوره مؤثر باید به روشن شدن ماهیت تعامل و در صورت لزوم به بهبود آن کمک کند. گروه درمانی و مشاوره گروهی ابزارهای طبیعی برای پراختن به روابط هستند. در گروه، افراد می¬توانند با تعاملات و ایجاد تغییر در اهداف و افکار غلطی که دنبال می¬کند، تجربه به دست آورند. در سالهای اخیر مشاوره گروهی به عنوان رویکردی در کمک هرچه بهتر با افراد درگیر کاهش وزن، گسترش یافته است. مشاوره گروهی ویژگی های خاصی دارد که عبارتند از: مشاوره گروهی، یک یادگیری تجربی است. مشاوره¬ی گروهی برای یافتن و تعقیب یک معنا در زندگی، باید منجر به عمل، تجربه و فعالیت بشود. برای آنکه در یک گروه یادگیری اتفاق بیفتد، مشارکت ضروری است. بدون مشارکت اعضا در گروه، درمانی رخ نمی¬دهد. مشاوره گروهی رشد کلامی را تقویت می¬کند. مشاوره گروهی بین شکاف¬ها در فرایندهای رشدی، پل می¬زند و فرصت¬های برابری را برای مشارکت فراهم می‌نماید و مشارکت‌های منحصربه‌فردی را به وجود می¬آورد. همان‌گونه که اعضای گروه با یکدیگر آشنا می‌شوند و احساسات و انگیزه‌های گوناگون را درک می‌کنند، پذیرش نیز منجر به مشارکت فعال‌تر آن‌ها می‌شود. عمومیت نیز به‌عنوان عامل محکمی در همبستگی و انسجام گروهی شکل می¬گیرد. تعاملات در جلسات گروهی مؤثر اغلب به هر کدام از اعضا کمک می¬کند تا « حق سخن گفتن داشته باشند»، موضع خود را اتخاذ کنند و عقایدی را که سابقاً غیر قابل قبول می‌نمود دوباره بپذیرند. مشاوره گروهی حمایتی است. در گروه، اعضا هستند که کمک به یکدیگر را آغاز می‌کنند، مشارکت در یک گروه تقریباً به‌طور خودکار، حمایت متقابل را فرا می‌خواند. گروه، موقعیت‌های اجتماعی به معنای واقعی را برای اعضا فراهم می‌کند. برخی افراد هرگز فرصتی برای آزمودن توانایی-های خود در موقعیت‌های اجتماعی واقعی ندارند. آن‌ها برای اینکه جلوی موفقیت خود را بگیرند، راه‌هایی را می‌یابند، اجازه می‌دهند زندگی مسیر معمولی خود را ادامه دهد و چندان با تمام قوا در آن حضور نمی‌یابند. اما در مشاوره گروهی این فرصت ها برای اعضا فراهم می شود. مشاوره گروهی ارزش‌ها را شکل می¬دهد. تمام ارزش¬های انسانی، باورها، اعتقادات، قوانین به‌طور طبیعی در اجتماع وجود دارند، و مشارکت اجتماعی، هم موضع اعضا را آشکار می¬سازد و هم سودمندی آن¬ها را مورد چالش قرار می‌دهد و بیشتر گروه¬ها در زندگی (خانواده¬ها، مدارس، کار و جامعه) به دنبال القای مواضع دانش غالب و ارزش¬های این سیستم هستند. مشاوره گروهی، یک سیستم ارزشی معیوب را بررسی می¬کند و در صورت لزوم اصلاح می کند. در مشاوره گروهی برای کاهش توجه به این ویژگی ها و اعمال کردن این اصول لازم و ضروری است. مهدی علی محمدی روانشناس و مشاور خانواده

مشاوره گروهی، یک یادگیری تجربی است. مشاوره­ی گروهی برای یافتن و تعقیب یک معنا در زندگی، باید منجر به عمل، تجربه و فعالیت بشود. برای آنکه در یک گروه یادگیری اتفاق بیفتد، مشارکت ضروری است. بدون مشارکت اعضا در گروه، درمانی رخ نمی­دهد.

مشاوره گروهی رشد کلامی را تقویت می­کند. مشاوره گروهی بین شکاف­ها در فرایندهای رشدی، پل می­زند و فرصت­های برابری را برای مشارکت فراهم می‌نماید و مشارکت‌های منحصربه‌فردی را به وجود می­آورد. همان‌گونه که اعضای گروه با یکدیگر آشنا می‌شوند و احساسات و انگیزه‌های گوناگون را درک می‌کنند، پذیرش نیز منجر به مشارکت فعال‌تر آن‌ها می‌شود. عمومیت نیز به‌عنوان عامل محکمی در همبستگی و انسجام گروهی شکل می­گیرد. تعاملات در جلسات گروهی مؤثر اغلب به هر کدام از اعضا کمک می­کند تا « حق سخن گفتن داشته باشند»، موضع خود را اتخاذ کنند و عقایدی را که سابقاً غیر قابل قبول می‌نمود دوباره بپذیرند.

مشاوره گروهی حمایتی است. در گروه، اعضا هستند که کمک به یکدیگر را آغاز می‌کنند، مشارکت در یک گروه تقریباً به‌طور خودکار، حمایت متقابل را فرا می‌خواند.

گروه، موقعیت‌های اجتماعی به معنای واقعی را برای اعضا فراهم می‌کند. برخی افراد هرگز فرصتی برای آزمودن توانایی­های خود در موقعیت‌های اجتماعی واقعی ندارند. آن‌ها برای اینکه جلوی موفقیت خود را بگیرند، راه‌هایی را می‌یابند، اجازه می‌دهند زندگی مسیر معمولی خود را ادامه دهد و چندان با تمام قوا در آن حضور نمی‌یابند. اما در مشاوره گروهی این فرصت ها برای اعضا فراهم می شود.

مشاوره گروهی ارزش‌ها را شکل می­دهد. تمام ارزش­های انسانی، باورها، اعتقادات، قوانین به‌طور طبیعی در اجتماع وجود دارند، و مشارکت اجتماعی، هم موضع اعضا را آشکار می­سازد و هم سودمندی آن­ها را مورد چالش قرار می‌دهد و بیشتر گروه­ها در زندگی (خانواده­ها، مدارس، کار و جامعه) به دنبال القای مواضع دانش غالب و ارزش­های این سیستم هستند. مشاوره گروهی، یک سیستم ارزشی معیوب را بررسی می­کند و در صورت لزوم اصلاح می کند.

در مشاوره گروهی برای کاهش توجه به این ویژگی ها و اعمال کردن این اصول  لازم و ضروری است.

 

مهدی علی محمدی   

روانشناس و مشاور خانواده

 


درباره نویسنده :
مرکز دکتر سلامت
لوگو دکتر سلامت
مرکز دکتر سلامت

  بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *