شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

پرپین آلا ، ضد چین و چروک

لوگو دکتر سلامت

پرپین آلا ، ضد چین و چروک

ممانعت از ایجاد چین وچروک وپیری زودرس پوست، ویژگی منحصر به فرد محصولات آرایشی بهداشتی حاوی پرپین آلا

ویژگیهای منحصر به فرد محصولات آرایشی –بهداشتی حاوی پرپین(5) مانع ایجاد چین وچروک وپیری زودرس پوست

 

امروزه ترکیبات مضری به نام رادیکال های آزاد را به عنوان یکی از عوامل پیری زودرس پوست می شناسند .هر عاملی که رادیکال های آزاد تولید کند مانند آلودگی هوا ،اشعه UV نور خورشید ، تغذیه ناصحیح و…….  باعث ایجاد چین وچروک در پوست می شود زیرا این ترکیبات با حمله به  غشاء ،پروتئین وحتی DNA سلول های پوست ،آن هارا تخریب وحتی منجر به مرگ سلول  می شوند.

     در همین راستا یکی از تلاش های محققین صنایع آرایشی بهداشتی وارد کردن گیاهان حاوی آنتی اکسیدان های قوی وموثر در فرمولاسیون محصولات خود است.

    پرپین آلا یکی از گیاهانی است که به عنوان منبع عالی آنتی اکسیدان هایی همچون آلفا توکوفرول، اسید آسکوربیک ، بتا کاروتن وترکیب بی نظیر گلوتاتیون وهم چنین اسید آمینه هایی مثل لوسین ،ایزولوسین،لیزین،متیونین ،سیستین ،فنیل آلانین ،ترئونین ،والین وتیروزین به تازگی وارد صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی شده است.

پرپین آلا  با از بین بردن رادیکال های آزاد ،غشاء سلول را پایدار می کند،باعث ترمیم و التیام سلول آسیب دیده شده و مانع ایجادچین وچروک  وپیری زودرس سلول های پوست می گردد.

حلیمه کریمی

 

Abstract   article

Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(9), pp. 1589-1563, 4 May, 2011

Antioxidant effect of purslane (Portulaca oleracea) and its mechanism of action

Mohamed A. Dkhil1, *, Ahmed E. Abdel Moniem, Saleh Al-Quraishy and Reda Awadallah Saleh

Purslane is also reported as an excellent source of the antioxidant vitamins α-tocopherol, ascorbic acid and β-carotene, as well as glutathione. Purslane is considered as a rich source of many amino acids like isoleucine,leucine, lysine, methionine, cystine, phenylalanine,tyrosine, threonine and valine. Purslane has been described as a “power food of the future” because of its high nutritive and antioxidant properties.

The protective role of glutathione, as an antioxidant and detoxifying agent, has been demonstrated in various clinical studies (Simopoulos, 2004). It is a ubiquitous

compound that is synthesized rapidly in the liver, kidney and other tissues, including the gastrointestinal tract. In animal cells, glutathione acts as a substrate for glutathione peroxidase, which reduces lipid peroxides that are formed from polyunsaturated fatty acids (PUFA) in the diet and as a substrate for glutathione-Stransferase,which conjugates electrophilic compounds.

These ornamental cultivars may provide a new source of antioxidants as well as genes and for use in food and medicinal purposes.

 

logo-samandehi