شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

میل و ولع شدید به غذا را با عصاره

میل و ولع شدید به غذا را با عصاره

میل وولع شدید به غذا را با عصاره اسفناج مهار کنید

گرسنگی کاذب شکل دیگری ازولع و میل شدید به غذاهای غیرسالم مثل غذاهای آماده ،فرآوری شده وشیرینیجات است که همین ولع دلیل شایع چاقی است.

مطالعه ایی که اخیرا در دانشگاهی در سوئد انجام شده، نشان می دهد مصرف عصاره اسفناج  این میل شدید راتا۹۵%کاهش داده ومیزان کاهش وزن رادرمقایسه باگروه کنترل تا۴۳ %افزایش می دهد.با نوشیدن این عصاره فرددرطول روزاحساس سیری بیشتری دارد.

مطالعه برروی ۳۸ زن چاق درطی ۳ماه انجام شد.نیمی ازآنها هرروز قبل ازصبحانه ازاین نوشیدنی می خوردند(گروه مورد) ونیمی دیگردارونما دریافت کردند(گروه کنترل).به هردوگروه یک رژیم غذایی متعادل ،۳وعده درروزداده شد.افرادبجز این ۳وعده چیزدیگری نمی توانستند بخورند.

میزان کاهش وزن درگروه کنترل بطورمتوسط ۵ /۳ کیلوگرم ودرگروه مورد ۵کیلوگرم بود.درضمن گروه مورد راحتتر برنامه غذایی شامل ۳وعده راتحمل کردند ودرخودمیل شدیدبه غذا احساس نکردند.

شایدعلت این یافته اینست که غذاهای فرآوری شده مدرن دردستگاه گوارش به سرعت شکسته می شوند و هورمون های روده فرصت کافی برای ارسال سیگنال های سیری به مغز برای توقف اشتها به غذا را نمی یابند درحالیکه ترکیبات موجود در عصاره اسفناج با آهسته تر کردن پروسه هضم،به هورمون های روده باریک این فرصت رامی دهند که آزادشده و با مغز ارتباط برقرار کنند ودرپی آن فرد احساس سیری می کند.

حلیمه کریمی

کارشناس ارشد تغذیه

منبع:

Montelius ,c ;et al .Body Weight Loss ,Reduced Urge for Palatable Food and Increased Released of GLP-1 through Daily Supplementation with Green-plant Membranes for three Months in Overweight Women. Appetite. september  ۲,۲۰۱۴٫

 


درباره نویسنده :
مرکز دکتر سلامت
لوگو دکتر سلامت
مرکز دکتر سلامت

  بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi