شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

مهارتهای پرورش کودک و نوجوان

مهارتهای پرورش کودک و نوجوان

مهارتهای پرورش کودک و نوجوان

نوع ارتباط والدین با فرزندان تعیین کننده رشد و موفقیت آنها در آینده است. این ارتباط در هر سنی باید متفاوت با سنین دیگر باشد و کاملاً آگاهانه و هدفمند، در راستای رشد عاطفی، روانی و رفتاری فرزندان صورت گیرد. اینجاست که کودک در فرایند رشد بسیار کارآمد و توانا بار میآید. کودک کارآمد نازپرورده نیست، وابستگی افراطی ندارد، در سن نوجوانی از خانه گریزان نیست تا به دوستان پناه ببرد، گستاخ و خودخواه نخواهد بود، در زندگی هدفمند پیش میرود، از تواناییها و استعدادهایش حداکثر استفاده را خواهد کرد، خیرخواه و نوعدوست میشود طوریکه در زندگی برای خود، خانواده و جامعه مفید خواهد بود.

پدر و مادر گرامی؛

آیا برای تربیت کودک خود، دانشی آموختهاید؟

آیا مهارتی کسب کردهاید؟

متأسفانه بیشتر والدین تربیت خود را بهترین سبک تربیتی میدانند و از عواقب مدل رفتاری خود با کودکشان بیاطلاع هستند. اگر ارتباط سازنده و طبق تربیتی کارآمد نباشد دیر یا زود کودک و والدین با دشواریهایی روبرو میشوند. بیشتر اعتیادها، عاشق شدنهای زودهنگام، عقدهها، ترسها، بیماریهای روانی، بیگانگیهای تحصیلی، خشونتهای بزرگسالی، طلاقها، بیمسئولیتیها و… ریشه در ارتباط کودک با والدین در سنین مختلف دارد. ارتباطی که والدین (مخصوصا مادر) در سن ۳ سالگی با کودک دارند برای سنین ۴ و ۵ سالگی کاربردی ندارد و وقتی کودک به سن ۱۲ سالگی رسید باید رفتارهای متفاوتی از والدین دریافت کند تا آسیب نبیند.

مشاوره گروهی فرزندپروری

مشاوره گروهی جنبه درمانی و پیشگیرانه دارند. در مشاوره گروهی برای فرزندپروری، مشاور در یک گروه ۱۰ تا ۱۲ نفری به مراجعان کمک میکند تا کارکردهای روانشناختی کودک خود را در سنین مختلف بهتر بشناسند و سبکهای تربیتی مؤثر و کارآمد را یاد بگیرند. اینجاست که رشد عاطفی، روانی و رفتاری کودک تسهیل میشود و رضایت از زندگی هم در والدین و هم در کودکان ارتقا مییابد.

یک ارتباط مؤثر و کارآمد با فرزند باید شامل مهارتهایی از قبیل همدلی، آگاهی نسبت به فرایند ارتباط، گوش دادن فعال، ادراک زبان بدن، آگاهی لحظهای، انعکاس احساس، انعطافپذیری، پاسخهای کوتاهِ تأثیرگذار، قاطعیت و… باشد.

رشد و تربیت انسان چند بعدی است

رشد انسان از کودکی تا بزرگسالی فرایندی پیچیده است که آن را میتوان به چهار بُعد اصلی تقسیم کرد: رشد فیزیکی، شناختی، هیجانی و اجتماعی. هرچند هر یک از این ابعاد بر جنبۀ خاصی از رشد تأکید دارند ولی بین این حوزهها وابستگی متقابل قابل توجهی وجود دارد. برای مثال مهارتهای شناختی ممکن است به سلامت فیزیکی و هیجانی و تجربههای اجتماعی منوط باشد. متأسفانه والدین در جامعۀ ما بیشتر توجهشان صرف رشد فیزیکی و جسمی کودکانشان است و به سایر ابعاد رشدی و تربیتی کودک توجه خاصی نمیکنند. همین کمتوجهی باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده در بزرگسالی میشود.

تربیت در لغت به معنی ارتقا دادن یا مرغوب و قیمتی ساختن است اما به شکل کلی تربیت اصول شناخته شدهای است که با اتکا بدانها بتوان شرایط مساعدی برای رشد فراهم آورد و ادامه آن را میسر ساخت. پس والدین برای تربیت کودکشان تا زمانی که به بزرگسالی میرسد باید از این اصول آگاهی داشته باشند. به عنوان مثال اگر والدی قصد داشته باشد وجدان را در کودک خود تقویت کند باید بر اصولی که براساس آن هوش اخلاقی کودک رشد میکند، مسلط باشد. هوش اخلاقی، توانایی درک درست از نادرست است. یا اگر والدین بخواهند از ناامیدی و یأس فرزندشان در دوران نوجوانی و جوانی پیشگیری کننند باید بدانند که چگونه هوش هیجانی فرزندشان رشد میکند و چه مهارتهایی لازم ست. هوش هیجانی به عنوان زیرمجموعهی هوش اجتماعی تعریف شده و شامل ویژگیهایی مثل توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل شکست، از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی در هنگام تفکر، همدلی، صمیمیت و امید داشتن است.

کلاسهای مشاوره گروهی فرزندپروری برای اولین بار در کلینیک سلامت توسط آقای مهدی علیمحمدی دکترای روانشناس و مشاور خانواده   برگزار میشود. این کلاسها بصورت هفتگی با رزرو نوبت برای گروه های سنی نوزادی تا ۷ سال و ۷ تا ۱۳ است.در این کلاسها تکنیکها و مهارتهای تربیت فرزند به زبانی ساده به واالدین آموخته میشود که در سنین مختلف، فرزند خود را بهتر بشناسند و با آگاهی و کاملا هدفمند به رشد و تربیت هرچه بهتر آنها کمک کنند تا زمینه ارتقای همه جانبه کودک فراهم شود و از بروز مشکلات در آینده پیشگیری گردد.

 


درباره نویسنده :
مرکز دکتر سلامت
لوگو دکتر سلامت
مرکز دکتر سلامت

  بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi