شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

مدل درمانی کلینیک سلامت مدیریت وزن با کیفیت بالا قسمت دوم

مدل درمانی کلینیک سلامت مدیریت وزن با کیفیت بالا

مدیریت وزن با کیفیت بالا

قسمت دوم

دردومطالعه ایی که درسال۱۹۹۸درمجله آکادمی تغذیه آمریکا چاپ شد،ایده بهره گیری چندین تخصص دردرمان چاقی مطرح گردید.ازآن زمان تاکنون مطالعات فراوانی براین مسئله صحه گذارده اند که چاقی بیماری چندزمینه ای است و احتیاج به چندین تخصص برای درمان دارد وبایک تخصص درمان کامل انجام نمی شود.

راهنمای بالینی که جدیدا درمورددرمان چاقی توسط انستیتو ملی سلامت

National Institute  of Health(NIH)

ایالات متحده منتشرشده نیز برنقش تیم های مراقبتی  چند تخصصی دردرمان موثرچاقی تاکید دارد ومطالعات مختلف سودمندی این روش را نشان داده اند.دریکی ازاین مطالعات موفقیت درمان کاهش وزن با این روش ۵۵%وموفقیت حفظ وزن دریک بازه ۵ساله ۱۵%تعیین شد،که درمقایسه با روشهای رایج، مهم ارزیابی می شود.

معمولا تیمی متشکل از پزشک ،پرستار،رژیم درمان،روانشناس ورفتاردرمانگر،کارشناس ورزش،بهترین انتخاب برای درمان ایمن و موثراست که باهم برای دستیابی به نتیجه مطلوب همکاری می کنند.

۱-رژیم درمانی چاقی

اولین ومهم ترین رکن درمان ومدیریت وزن استفاده از رژیم غذایی معتبر ومناسب است.

ویژگی های برتر رژیم غذایی سلامت

تمام رژیم های غذایی متداول معمولابرافزایش یا کاهش مصرف گروه خاصی از غذاها فوکوس می کنند.

-در رژیم های کم کربوهیدرات یا رژیم های پرپروتئین ،فرض براین است که مصرف کم کربوهیدرات  ، با کاهش سطح هورمون انسولین ، مانع تغییرات متابولیکی می شود که با افزایش وزن همراه است . بایدبدانیم چربی وپروتئین زیاداین قبیل رژیم ها باعث ایجاداحساس سیری می شود،فردغذای کمتری می خوردو کالری کمتری دریافت می کند وهمین کاهش کالری باعث کاهش وزن می گردد وخبری از ترکیب جادویی در این رژیم نیست . اما مضرات این قبیل رژیم ها وقوع کتوزیز در طی ۱۰ روز اول اجرای رژیم است ودردراز مدت سردرد و یبوست بوجود می آید.یکی دیگرازنگرانی های مرتبط با این رژیم هابالارفتن سطح لیپیدهای خون است.

دربرخی از این رژیم ها،کربوهیدرات هایی با شاخص گلیسمی کم اجازه مصرف دارند.فرض براین است که این کربوهیدرات ها آهسته تردرروده جذب می شوند.وازیک طرف با افزایش احساس پری معده وباکم غذاخوردن باعث کاهش وزن می شوندوازطرف دیگربا کم کردن ترشح انسولین فرددیرترگرسنه می شود.ولی این فقط یک ایده است ومدارکی دردست نیست تانشان دهددرعمل نیز همین طورباشد.چون معمولاغذاها به صورت ترکیبی مصرف می شوندونتیجه، مشابه آنچه فرض شده نیست.

-رژیم های غذایی کم چربی نوع دیگری از رژیم های متداول است  ،آنطورکه تبلیغ می شود این رژیم ها ازبیماری های قلبی-عروقی محافظت می کنند ولی مطالعه بزرگی که روی ۴۸۰۰۰زن یائسه انجام شده،خلاف این فرضیه را نشان می دهد.

باتوجه به کاهش زیادچربی(دربرخی ازآنهاتنها۱۰%کالری ازچربی تامین می شود)این رژیم ها را خیلی سخت بتوان ادامه داد.

دراین قبیل رژیم ها فرداجازه دارد هرچقدرمایل است میوه وسبزی مصرف کنددرحالیکه دررژیم کم کربوهیدرات،این گروه غذایی یاحذف می شود یامصرف آن به حداقل می رسد.

-ولی در رژیم های غذایی متعادل از همه ماکرونوترینت ها ی مورد نیاز بدن در حد تعادل وجود دارد.

دریکی ازاین روشها ازقانون ۳۰-۳۰-۴۰استفاده می شود.۴۰%کالری ازکربوهیدرات،۳۰%ازچربی و۳۰%ازپروتیین تامین می شود.فرض براین است که این مقدارازماکرونوترینت ها ،سطح انسولین رادرنقطه تعادل نگه می دارد وبنابراین ذخیره چربی به حداقل می رسد.

مصرف این نوع رژیم ،گرسنگی را کاهش می دهد،منجربه کاهش وزن می شود و خطرابتلابه بیماری های مزمن را کاهش می دهد.ادامه این رژیم دشواراست چراکه فرد باید دائما درحال محاسبه مقدار۳ماکرونوترینت مصرفی خودباشد که کاروقت گیر وسختی است.

جالب است بدانیدتفاوت مهمی میان عملکرداین رژیم ها ونتایج کوتاه مدت آنهاوجودندارد وتقریبا درتمام آنها میزان کاهش وزن سالیانه مشابه است.آنچه این رژیم هارامتفاوت می کندنتایج آنهادردرازمدت ونحوه تاثیرآنهادرحفظ وزن است.

مهم است بخاطربسپارید رژیم های غذایی سفت وسخت یارژیم هایی که یک گروه ازموادغذایی را حذف می کنند یافوکوس زیادی روی گروه دیگر دارند دردرازمدت موفقیت آمیز نخواهندبود.

فقدان موفقیت کامل درپیشگیری ویادرمان چاقی نیاز به اتخاذ تدابیر گسترده تررادوچندان می کند.

هرچه رژیم کاهش وزن به عادات وفرهنگ غذایی کسانیکه از آن استفاده می کنندنزدیکترباشد،احتمال موفقیت آن دردرازمدت بیشتراست.

رژیم غذایی دکترسلامت ازنوع رژیم های متعادل است که درصدماکرونوترینت های آن به فرهنگ غذایی ایرانی ها نزدیک تر است(مقدارکربوهیدرات آن افزایش یافته وپروتیین آن کم شده است.)ودرضمن چون درآن مقدارماکرو نوترینت ها درهروعده محاسبه شده ، این سختی برای فردرژیم گیرنده وجودندارد و براحتی می تواند رژیمی که برای خود او طراحی شده را مصرف کند.

ادامه دارد……

حلیمه کریمی

کارشناس ارشد تغذیه

References:

Obesity and Its Therapy: A Short  Review . Napples ,L; et al.J.Nutr.Disords.2015.

What ‘s New About the New US Obesity Guidelines? Apovian , C.M.

Current Obesity Reports.2014;3(2),147-149.

Weight  Loss Strategies for Treatment of obesity . Kushne r , R.F .progress in Cardiovascular Diseases.2014;56(4),465-472.


درباره نویسنده :
مرکز دکتر سلامت
لوگو دکتر سلامت
مرکز دکتر سلامت

  بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi