شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

رفتار درمانی در چاقی

لوگو دکتر سلامت

رفتار درمانی در چاقی

 

fghjkmnb

مدل درمانی کلینیک سلامت مدیریت وزن با کیفیت بالا

رفتاردرمانی چاقی یکی از استراتژی های مهم درمان چاقی رفتار درمانی است.

استراتژی های اصلی رفتار درمانی عبارتند از:

خود کنترلی، مدیریت استرس ، کنترل محرک ها ، حل مسئله ، مدیریت رخدادهای احتمالی آینده، حمایت اجتماعی و بازسازی شناختی

اهداف رفتار درمانی:

تغییر رفتارهای منتج به چاقی وشروع رفتارهای جدید که برای کاهش وزن ضروری است.

مشخصات یک برنامه اصلاح رفتار خوب عبارت است از:

تعیین اهداف قابل دسترسی

تماس های مکرر با درمانگر

تعیین پاداش برای اهداف بدست آمده

پرهیز از قراردادن غذا بعنوان پاداش

 مطالعات انجام شده نشان می دهد جلسات رفتار درمانی گروهی موثرتر از درمان های فردی است. بهتر است برنامه ها در گروه های ۱۵-۱۰نفره اجرا شود.هر جلسه معمولا ۹۰ -۶۰دقیقه طول می کشد.در شروع جلسه هر بیمار خلاصه ایی از موفقیت های خود را در دستیابی به اهدافش بیان میکند. ودر پایان بعد از استماع نظرات همه ، هرفرد یک مهارت جدید یاد می گیرد(مهارت های مربوط به تغییر رفتار، خود کنترلی و کنترل شرایط محیطی ، متدهای بهبود کاهش وزن ومتدهای بهبود حفظ وزن در طولانی مدت )

یکی از روشهایی که به تازگی توجه محققین این حوزه را بخود جلب کرده،  گنجاندن آموزش خویشتن داری در برنامه های رفتار در مانی  است . خویشتن داری یک رفتار صحیح است که برخلاف  رفتار عدم کنترل روی خود با میزان وزن رابطه معکوس دارد.

عدم کنترل روی خود یعنی فقدان توانایی کنترل غذاخوردن در وضعیت های خاص ، مثل خوردن بیش از حد در اتفاقات اجتماعی  یا موارد احساسی ویا در مواقعی که خوردن راهی برای تسکین احساسات وهیجانات است .

مطالعات نشان می دهد با آموزش تکنیک های خویشتن داری میزان کاهش وزن در طول درمان افزایش می یابد ومیزان برگشت وزن بعد از درمان کمتر خواهد بود.

حلیمه کریمی

مسئول واحد تحقیق وتوسعه

References:

Mediation of Weight Loss and Weight Loss Maintenance through Dietary

Disinhibition  and Restrain. Meghan M. JaKa, et al.Obesity & Weight Loss Therapy .2015.

Behavioral Treatment of Obesity . Meghan L. . Butryn, et al.

Psychiatr. Clin .North. Am. 2012 Dec 1.