شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

رژیم دکتر سلامت –

لوگو دکتر سلامت

رژیم دکتر سلامت –

در دنیای امروز که هر کس با یافته های اندک خود ادعای مرجع بودن و کار آمدی دارد حرکت علمی کاری سخت و دشوار شده است و اینکه یک نفر رژیمی غذایی از خود طرح می کند و انسانهای ناآگاه مدل آزمایشگاهی او شده برای اثبات رژیم او مبادرت به اخذ رژیم می کنند وضعیتی خطر ناک است چرا که ما عمیقاٌ اعتقاد داریم.

” سلامت عرصه آزمون و خطا نیست”

چرا که نه ما عمر نوح داریم و نه اگر خدای نکرده آسیبی ببینیم امکان جبران داریم ، فردی رژیم نا مناسب گرفته و دچار خونریزی معده شده چگونه می تواند به سلامت قبل برگردد.

 

ویژگی های رژیم دکتر سلامت:
ما بر آن شدیم به دور از آزمون و خطا و با تیکه بر تجربیان دانش بشری اقدام به تولید رژیم غذایی بنمائیم. رژیمی که بر گرفته از برنامه غذایی متعادل و منطبق با هرم غذایی پذیرفته شده در مراجع غذایی دنیاست
لذا در رژیم دکتر سلامت شما از همه گروههای غذایی متناسب با نیاز بدنتان استفاده می کنید ، گرسنگی نمی کشید ، مشکلات تعذیه ای تان برطرف می شود و درعین حال به وزن مناسب می رسید.

مستندات علمی بودن رژیم دکتر سلامت :
رژیم غذایی دکتر سلامت در پایلوت اولیه ۸۸ درصد رضایتمندی و لاغری را کسب نمود و اکنون پس از گذشت ۷ سال برای بالغ بر بیست هزار بیمار اجرا شده و روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کند
امید داریم به زودی رژِیم لاغری دکتر سلامت برنامه و الگوی عذایی روزمره ایرانیان شود.

 

تلفن : ۷۷۱۶۲۸۰۰ (۰۲۱) 
دکتر سلامت زاده

 

 

logo-samandehi