شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

استفاده ازپرپین در درمان دیابت

لوگو دکتر سلامت

استفاده ازپرپین در درمان دیابت

استفاده ازپرپین در درمان دیابت تیپ -۲ به عنوان درمان جایگزین یا مکمل

 استفاده ازپرپین در درمان دیابت تیپ -2 به عنوان درمان جایگزین یا مکمل

استفاده ازپرپین آلا در درمان دیابت

 

پرپین آلا حاوی ترکیبات زیادی همچون آلکالوئیدها،اسیدهای چرب امگا-۳، کومارین ها، فلاونوئیدها و پلی ساکاریدهاست  وهم دانه وهم برگ های آن اثرات درمانی متعددی دارد.

اثر ضددیابتی پرپین آلا در مطالعات متعدد مشخص شده است. در مطالعه ای که بر روی ۳۰بیمار(۲۰مردو۱۰زن) مبتلا به دیابت تیپ –۲ انجام شد، افراد موردمطالعه به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول روزانه ۱۰گرم پودر دانه پرپین آلا در ۴۰میلی لیتر ماست بدون چربی در دو نوبت ۸ صبح و ۸ شب  وگروه دوم ۱۵۰۰میلی گرم داروی متفورمین به مدت ۸ هفته دریافت کردند.

 

نتایج مطالعه نشان داد،درمان با پرپین آلا باعث بهبود تحمل گلوکز معیوب، اختلالات لیپیدی و هایپرانسولینمی بیماران  گردیده، حساسیت به انسولین را افزایش و وزن را نیز کاهش می دهد.

در دیابت ملیتوس علاوه بر هایپرگلیسمی ، هایپرلیپیدمی نیز رخ می دهد. مطابق نتایج مطالعه ،پرپین آلا نتایج مشابه داروی متفورمین در بهبود عدم تحمل گلوکز و هایپرانسولینمی وافزایش HDL سرم دارد. اسیدهای چرب امگا-۳ موجود در این گیاه نقش مهمی در کاهش مقاومت به انسولین و هایپر لیپیدمی دارند و از این طریق به عاملی برای پیشگیری ودرمان بیماری های قلبی –عروقی در می آیند.

روغن استخراج شده از پرپین آلا ،حاوی ۲۰%اسیدهای چرب اشباع ،و۲۸% اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه و۵۲% اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه است. این ترکیب عالی به بهبود مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی ،افزایشHDL وکاهش LDL کمک می کند. به دلیل اثر مهاری امگا-۳ روی آنزیم های” اسید چرب سنتاز ” و”آسیل ترانسفراز” میزان تری گلیسرید سرم نیز کاهش مییابد.

۷ نوع فلاونوئید در پرپین آلا یافت می شود.این ترکیبات نقش موثری در کاهش لیپیدهای خون ،مهار ترومبوز وگشاد کردن سرخرگ های قلبی دارند.

فلاونوئیدها وپلی ساکاریدها فراوانترین ترکیبات موثر پرپین آلا هستند که مسئول خاصیت های هایپو گلیسمی ، هایپو لیپیدمی وهایپوکلسترولمی این گیاه هستند.

از طرفی این گیاه حاوی مقادیر زیادی اسید اسکوربیک ، گلوتاتیون وبتا کاروتن است این ترکیبات آنتی اکسیدان بوده وبا به دام انداختن رادیکال های آزاد ،مانع پراکسیداسیون لیپیدها شده،تولید LDL اکسیده راکاهش داده  وفعالیت گیرنده های انسولین را  بهبود می دهند.

یکی دیگر از اثرات مفید مصرف پرپین آلا کاهش وزن است .این خاصیت پرپین آلا شاید مربوط به ویتامین های نیاسین،تیامین یا B1 باشد .این ویتامین ها به عنوان کوآنزیم مبدل پروتئین ،کربوهیدرات وچربی به انرژی عمل می کنند.هم چنین این گیاه حاوی نورآدرنالین است که اثرات لیپولیتیک داردو شاید از این طریق  باعث کاهش وزن شود.

نتیجه گیری:

دانه های پرپین آلا به عنوان درمان مکمل ویا جایگزین برای دیابت تیپ-۲ موثر وبی خطر می باشند. اثرات این گیاه در کاهش قند خون ، کاهش مقاومت به انسولین ،کاهش لیپید های خون از جمله کلسترول و کاهش وزن احتمالا مربوط به اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه ، گلوتاتیون ،فلاونوئیدها ، پلی ساکاریدها ،آنتی اکسیدان ها و ویتامین های موجود در این گیاه است .

حلیمه کریمی

 

Journal of EthnopharmacologyJournal of Ethnopharmacology 137 (2011) 643– ۶۵۱

oleracea L. seeds in treatment of type-2 diabetes mellitus

patients as adjunctive and alternative therapy

Mohamed-I Kotb El-Sayed∗

a b s t r a c t

Ethnpharmacological relevance: To investigate antidiabetic activity of purslane seeds on type-2 diabetic

subjects and to provide scientific basis for the clinical use of Portulaca oleracea (PO).

Materials and methods: A thirty subject with type-2 diabetes divided into two groups, to receive 5 g of

PO seeds twice daily while in the second group, their participants receive 1500 mg of metformin/day. All

participants were requested to report the effects of treatments on diabetic manifestations, their weights,

body mass index (BMI), adverse effects, fasting and post-prandial blood glucose during treatment schedule.

Blood samples from participants before and after treatment were taken for serum separation, which

are used for measurement of serum lipids, liver enzymes, total and direct bilirubin, albumin, and insulin.

Results: It showed a significant decrease in serum levels of triglycerides (TGs), total cholesterol (TC), low

density lipoprotein cholesterol (LDLC), liver alanine-, aspartate- and gamma glutamyl transaminase (ALT,

AST, and GGT), total and direct bilirubin, fasting and post-prandial blood glucose, insulin, body weight

and BMI while a significant increase in high density lipoprotein cholesterol (HDLC) and albumin but nonsignificant change of alkaline phosphatase (ALP) in PO seeds treated subjects. Metformin (M) group has the same results of PO group except in high density lipoprotein cholesterol (HDLC), LDLC, and ALP levels had a different pattern.

Conclusions: PO seeds could be effective and safe as adjuvant therapy for Type-2 diabetic subjects.

These results demonstrated that PO seeds possessed notable hypoglycaemic, hypolipidaemic and insulin

resistance reducer effects; possibly due to its contents of polyunsaturated fatty acids, flavonoids, and

polysaccharides.

logo-samandehi