دکتر سلامت

تلفن : ۷۷۱۶۲۸۰۰ (۰۲۱)

شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

support-drsalamat
لوگو دکتر سلامت

آرشیو چاقی

جناب آقای ابوذر طباطبایی

معرفی سلامتیان کلینیک سلامت جناب آقای ابوذر طباطبایی شروع رژیم درمانی در کلینیک سلامت دی ماه ۹۶ الی بهمن ۹۷ در این مدت ۲۰ کیلو گرم کاهش وزن داشته اند. وزنه اولیه :۱۰۳ کیلو گرم وزن پایانی :۸۳ کیلوگرم برای ایشان آرزوی سلامتی میکنیم.  

طراحی لوگو خانم سمانه سادات بهرامی برای کلینیک سلامت

هدیه خانم سمانه سادات بهرامی برای کلینیک سلامت بابت کاهش وزن خانم بهرامی با رعایت یک برنامه صحیح غذایی طی ۴ ماه ۱۳ کیلوگرم کاهش وزن داشته اند.

نقاشی ریحانه پیرانیان 11 ساله برای کلینیک سلامت

نقاشی ریحانه پیرانیان ۱۱ ساله برای کلینیک سلامت ریحانه جان از قد ۱۴۴ به ۱۵۲ رسیده اند و ۸ سانتی متر افزایش قد داشته اند.

  نقاشی امیر عباس محمدی ۱۱ ساله برای کلینیک سلامت امیر عباس با رعایت برنامه غذایی اصولی،  ۴ ماهه از ۱۰۸ کیلو گرم به وزن ۱۰۱ کیلوگرم رسیده اند .