btnmenu
telegram-drsalamat

آرشیو مقالات نوامبر2018

سبک زندگی و نقش آن در چاقی

سبک زندگی به معنای روش ها، رفتارها، طرز فکر، ترجیح ها و هر مدل کارکردی است که فرد را تعریف یا معرفی می کند. اصولا سبک زندگی ناخودآگاه است و برای تغییر آن در وهله اول نیاز به آگاهی و شناخت آن است. افرادی که با اضافه وزن درگیر هستند، سبک زندگی خاصی دارند که […]

سبک زندگی و نقش آن در چاقی