دکتر سلامت

تلفن : ۷۷۱۶۲۸۰۰ (۰۲۱)

شنبه الی پنجشنبه ۰۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

support-drsalamat
لوگو دکتر سلامت

ورزش و بیماری ام اس

ورزش و بیماری ام اس ,    منتشر شده در 984 روز پیش ,      بدون دیدگاه ,      1,557   پرینت       

ام اس (مولتیپل اسکلروز) یک بیماری مزمن التهابی دستگاه عصبی است که مغز و نخاع و قسمتهای مختلف دستگاه عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار میدهد. به صـورتی کـه ام اس را بیماری هزار چهره نامیده اند. این بیماری شناخته شده ترین بیماری دمیلینه کننـده بافتهای عصبی و یکی از ناتوان کننده ترین بیماریها در بزرگسالان جوان (۱۵ تا ۵۰ سال) است .

ورزش و بیماری ام اس

شایعترین زمان بروز این بیماری در دهه دوم و سوم زندگی بین سنین ۲۵ تا ۳۰ سالگی میباشد و در جمعیت کلی، نسبت شیوع در زنان به مردان ۱۰ بـه ۳ میباشد.این بیماری تأثیرات فراوان و عمیقی بر روند زندگی فرد بیمـار مـیگـذارد. در واقـع، فـرد در بهتـرین زمان عمر خود، دچار ضـعف و کـاهش قـوای جسـمانی میشود.

با توجه به اینکه مبتلایان به ام ا س حتـی بـا سـطح پـایین بیمـاری معمـولاً یـک زندگی کم تحرک را در پیش میگیرند، این امر باعث از بین رفـتن اسـتقامت و توانـایی بدنی و در نتیجه خستگی زودرس میشود. مداوم شــدن خســتگی و افسردگی در این بیماران سبب کاهش تحرک و تشـدید انقباضـات عضـلانی و درد مـیشـود.ایـن شـرایط بـا افزایش دما و حمله های بیماری اوج می گیرد.

میتوان انتظار داشت که سطح پایین آمادگی قلبی و عروقی و اسکلتی عضلانی به بالا رفتن هزینه انرژی مصرفی در زمان فعالیـت و راه رفتن بیمـاران منجـر مـیشـود. ورزش و فعالیـت بـدنی یـک شـیوه مـؤثر و مفیـد غیردارویی در درمان و بهبود بیماری ام اس است. این بیماری مزمن و پیشـرونده سـبب کاهش ۳۰ درصدی در برش عرضی پای بیماران مـیگـردد، بیشـتر تارهـا از نـوع تنـد انقباض به نوع کند انقباض تبدیل میشود که نشاندهنـده کـاهش قـدرت عضـلانی در بیماران است .

ورزش و بیماری ام اس

از طرف دیگر کـاهش فعالیـت بـدنی موجـب کـاهش اسـتقامت و ظرفیت هوازی بیماران ام اس میشود، تمرینهـایی ماننـد ایروبیـک و اسـتقامتی سـبب بهبود عوامل کاهش یافته و بیشتر شدن مسافت راه رفـتن در بیمـاران و در عـین حـال کاهش خستگی در آنان میگردد.

از جمله روش های تمرینی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، تمرینات پیلاتس می باشد.پیلاتس عبارت است از ایجاد هماهنگی کامل بین جسم، ذهن و روح. این روش تمرینی در وضعیت های ایستا (خوابیده، نشسته، ایستاده) و بدون طی مسافت، انجام می شود.

بنابراین مزیت آن این است که انجام این نوع فعالیت ها، خطر بروز آسیب های مفصلی و عضلانی را که در اثر انجام حرکات پرتابی ایجاد می شوند کاهش می دهد . ورزش پیلاتس روشی مناسب برای تمرین آگاهی ذهن- بدن و کنترل حرکات پوسچرال با درخواست های عصبی- عضلانی بالاست.

ورزش و بیماری ام اس

از دیگر روش های مؤثر در این زمینه، ورزش در آب است. منظور از آن، انجام حرکاتی مانند پیاده روی، ایروبیک و نرمش در آب است. انجام روش آب درمانی در بیماران ام . اس. توانست باعث کاهش شدت خستگی در این بیماران گردد.

تمرینات استقامتی نیز سبب افزایش ظرفیت هوازی در بیماران می شود. شواهد نشان می دهد که تمرینات ورزشی سبب کاهش ضربان قلب در حالت استراحت و کاهش فشارخون دیاستول آنان میگردد و در مجموع این عوامل سبب بهبود استقامت بیماران در طی کردن مسافت بیشتر می شود.

تخصص پزشکی ورزشی چیست؟

بطور کلی تمرینات ورزشی می تواند آمادگی جسمانی ، قدرت ، استقامت، تحمل خستگی و انعطاف پذیری را در بیماران ام.اس بهبود ببخشد.

ورزش، سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به ام.اس. را افزایش و میزان خستگی آنان را کاهش می دهد.

فعالیت های بدنی مورد استفاده باعث تقویت اعتماد به نفس، توانایی ترویج زندگی فعال، عدم وجود سانحه، صدمه و

خستگی و همچنین افزایش میزان قدرت، استقامت  و انعطاف افراد گردید.


درباره نویسنده :
کلینیک سلامت
لوگو دکتر سلامت
کلینیک سلامت
اولین درمانگاه تخصصی دیابت و چاقی در شرق تهران

مقالات پیشنهادی

  بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *